Tak schválně, kdo z vás si letos dal předsevzetí začít cvičit? A kdo z vás už to vzdal? Nebojte, dřív jsem bývala přesně ten typ, který s cvičením přestal po pár dnech, protože neviděl žádné výsledky. Teď už si to ale bez mého milovaného pravidelného cvičení neumím představit, jelikož jsem si z toho udělala životní styl. A proto bych se teď s vámi ráda podělila o svoje tipy, jak se mi to povedlo.

ZMĚŇTE SVŮJ PŘÍSTUP

Přístup hraje velkou roli ve všem, proto je třeba zapracovat nejdřív na něm. Zkuste si místo “musím cvičit, abych měl svaly/zhubnul/byl vyrýsovaný” říct “chci cvičit, abych měl odolné, silné a zdravé tělo/abych si pročistil hlavu/udělal něco pro své zdraví”. Uvidíte, jak to najednou půjde daleko líp!

NAJDĚTE SI CVIČENÍ, KTERÉ BUDE VYHOVOVAT PRÁVĚ VÁM

To, že je teď na sociálních sítích populární chodit do posilovny, neznamená, že musíte taky. Každý jsme jiný, a jestli vás posilování nebaví, tak se do toho nenuťte. Vyzkoušejte různé aktivity, ať už jógu, plavání nebo třeba box. Zjistíte, co vyhovuje právě vám a budete se na to těšit daleko víc. Vždyť je přeci nejdůležitější si to cvičení užít!

SESTAVTE SI PRAVIDELNÝ PLÁN

Když si vymezíte přesné časy, kdy budete cvičit a sepíšete si podle toho plán, je daleko větší pravděpodobnost, že svůj režim budete dodržovat a nakonec se z toho stane rutina. Zároveň ale nezapomeňte poslouchat své tělo! Nebojte se vynechat trénink, když budete třeba nemocní nebo unavení – pro jednou se nic nestane a kdybyste se zbytečně přemáhali, akorát byste si cvičení znechutili.

NEBUĎTE NA SEBE ZE ZAČÁTKU TVRDÍ

Víte, co je na cvičení nejtěžší? Vůbec začít. Nemůžete očekávat, že hned všechno půjde samo, že uběhnete maraton, když jste nikdy před tím neběhali nebo že zvednete stejné váhy jako fitness trenér vedle. Nejdůležitější je se s nikým nesrovnávat nepřehnat začátek – nechcete mít přeci cvičení spojené s trápením, bolestí a podobně. Nikdo učený z nebe nespadl, každý nějak začínal a každý dělal chyby. Proto to chybování dopřejte i sobě, poučte se z toho a postupně se zlepšujte!

NEOČEKÁVEJTE ZMĚNU HNED

Můj poslední tip souvisí s tím předchozím – neočekávejte, že uvidíte změny hned. Myslím si, že hlavní důvod, proč lidé s cvičením skončí je to, že jsou netrpěliví. Jenže všechno má svůj čas a nic se nedá uspěchat. Když vydržíte, najednou se to zlomí a ani nebudete vědět jak. Zároveň je na sebe člověk často zbytečně kritický a změny si ani nevšimne. Proto si zkuste založit tréninkový deníček, kam si budete zapisovat své pokroky a třeba nakonec budete příjemně překvapení!

Doufám, že se vám moje tipy, jak si ze cvičení udělat životní styl, líbily a hlavně, že vám pomůžou. Jestli máte i vy nějaké tipy, nezapomeňte mi je napsat do komentářů!


Be honest guys, whose resolution was to start working out? And who already gave it up? Don’t worry, I used to be exactly that kind of girl who stopped after a while as she didn’t see any results. However, now I can’t imagine my life without regular exercising as I turned it into a lifestyle. And now I’d love to share with you my tips how I made it!

CHANGE YOUR ATTITUDE

Attitude plays an important role in everything so you have to change it first. Try swapping the words “I have to work out because I need muscles/to lose weight/be shredded” to “I want to work out in order to have strong and healthy body/unwind/do something for my health”. You’ll see the difference!

FIND A WORKOUT WHICH FITS YOU

Training at the gym’s nowadays very popular on social media but it doesn’t mean you have to do it as well. We are all different and if the gym’s not your thing, don’t push yourself to go there. Try various activities such as the yoga, the swimming or the boxing. You’ll find what works for you and you’ll be much more excited about it. Because at the end of the day, the most important thing is to enjoy your workout!

MAKE A SCHEDULE

When you set yourself fixed workout times it will be much easier to follow it until it becomes a routine. But don’t forget to listen to your body at the same time! There’s nothing wrong with cancelling training because you’re feeling ill or tired – for once nothing happens and if you are too hard on yourself, you will only hate the exercise.

DON’T BE SO HARD ON YOURSELF

Do you know what’s the hardest part of working out? To actually start. You can’t expect to be perfect at first, that you will finish a marathon when you didn’t run before or that you’ll lift as much as the fitness trainer next to you. It’s important to not compare yourself to anyone and to not be so hard on yourself from the very beginning. No one was born perfect, everyone starts somewhere and everyone makes mistakes. So allow yourself to make them as well, learn from them and slowly reach your goal!

DON’T RUSH THE CHANGE

And my last tip is connected with the previous one – don’t rush the change. I think that the main reason why people quit is that they are impatient. But everything takes time and you just can’t rush it. When you wait, the change will happen and you wouldn’t even know how. Also, we are always too much critical to ourselves and we don’t see the actual changes. So try to set up a fitness diary where you’ll write your improvement and maybe you’ll be nicely surprised!

I hope that you liked my tips how to turn fitness into a lifestyle and most importantly, I hope they will help! If you have any tips as well, don’t forget to write them in the comments!